تماس با ما

* تلفن دفتر گروه آموزشی موج دانش : ۳۷۳۴۲۸۳۸(۰۷۷)

* تماس در ساعات غیر اداری: ۰۹۰۱۲۴۰۲۰۰۲

آدرس :

بوشهر، کنگان، شهر بنک، روبروی شهرداری، ابتدای خیابان نادری